Adatkezelési tájékoztató

 

Melyben tájékoztatjuk a Janics Attila egyéni vállalkozó (Nyilvántartási szám: 5196488, Adószám: 63182563-1-35, Székhely: 4831 Tiszaszalka, Jókai Mór utca 17.) (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett

 

www.attilajanics.com weblap (továbbiakban Weboldal)

 

- az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének –

megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

 

Vállalkozásunk tiszteletben tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért az alábbiakban tájékoztatjuk az Ön által a Weboldalon megadott, illetőleg az Önnel kapcsolatba hozható személyes adatai kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről.

Az Adatkezelési tájékoztató a Weboldalon kezelt személyes adatokra vonatkozik. A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató megtekinthető a Weboldalunk e célra létrehozott menüpontjában.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására.

Felhasználó jelen szabályzat keretében: az a természetes személy, aki a Weboldalt felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

A fent meghatározott internet címen elérhető Weboldalunk szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtjuk. A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

A Weboldal üzemeltetője Adatkezelő, azaz vállalkozásunk.

A Weboldal fejlesztője és tárhely szolgáltatója: a BERE-NET Kft. (Székhely: 4611 Jéke, Táncsics út 8., cégjegyzékszám: 15 09 078137, e-mail: info@forweb.hu

Az adatok tárolását biztosító tárhely az Európai Unió területén működik.

 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 

A Weboldal a vállalkozásunk által kínált szolgáltatások bemutatásán kívül lehetőséget biztosít arra, hogy a szolgáltatásainkról részletesebb tájékoztatást kérjenek a felhasználóink. A Weboldalon megvalósuló adatkezeléseket az alábbi pontok tartalmazzák.

 

  1. Adatkezelési cél: Árajánlatkérés szolgáltatásunkkal kapcsolatosan

 

Az adatkezelésben Ön akkor válik érintetté, ha a Weboldalunk ajánlatkérő űrlapjának kitöltésével elküldi személyre szabott ajánlat iránti kérését.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett és egyértelmű hozzájárulása. Az adatkezelési hozzájárulást az ajánlatkérés elküldése előtt az erre rendszeresített jelölőnégyzet kipipálásával adhatja meg.

Általunk kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám (az ajánlatkérő azonosításához és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok). Az árajánlat kéréshez szükséges további adatok: az ajánlatkérés tárgya, a fotózás típusa, időpontja, helyszíne, valamint az üzenetben megadott egyéb személyes adatok. Az ajánlatkérésben választható „Hol hallottál rólam” mezőben megadott adatot az Adatkezelő kizárólag reklám- és hirdetési tevékenységének hatékonyság mérésére használja fel.

Az adatok forrása az Ön, mint érintett által kitöltött Ajánlatkérő űrlap.

 

Adatait az ajánlatkérés beérkezésétől számított 2 évig, illetve az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, vagy a törlési kérelem beérkezéséig tároljuk elektronikus levelező rendszerünkben.

 

Az Ön által megadott adatokat kizárólag vállalkozásunk jogosult megismerni és kezelni.

Az űrlapon elhelyezett szöveges biztonsági kód (ún. captcha) beírásával védjük oldalainkat és adatbázisainkat a robotok által történő feltörés és spamküldés ellen. A captcha révén személyek beazonosítása nem végezhető el.

 

  1. Adatkezelési cél: Kapcsolatfelvétel hivatalos elektronikus elérhetőségeinken

 

A kapcsolattartás menüben megtalálható elektronikus levelezőcímünkre (info@janicsattila.hu) megküldött levelében Ön a levél elküldésével járul hozzá mindazon személyes adatai kezeléséhez, melyet a levele alapján megismerhetünk.

 

Kezelt adatok: e-mail cím, üzenet tartalma.

 

Adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legkésőbb a levél beérkezésétől számított 2 évig, illetve az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, vagy a törlési kérelem beérkezéséig kezeljük.

 

A kapcsolatfelvétel keretében megadott adatait kizárólag Adatkezelő ismeri meg, és használja fel az adatkezelési cél teljesítéséhez.

 

  1. Adatkezelési cél: Képmás felhasználása

 

Vállalkozási tevékenységem keretében elkészített fotóim saját szellemi termékeim, melynek rendelkezési jogát külön vállalkozási szerződésben ruházom át megrendelőimre. Mindazonáltal a vállalkozás által működtetett web- és közösségi oldalakon reklám és marketing célból felhasználjuk a természetes személyek által rendelkezésére bocsátott fényképeket.

Adatkezelési cél: a fényképek felhasználása web- és közösségi oldalakon.

Az adatkezelésben Ön akkor lehet érintett, amennyiben az Önről készült képmások megjelennek a Weboldalon, illetve közösségi oldalaimon.

A fényképek felhasználását az Ön kifejezett, önkéntes, előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában végzem, mely az adatkezelés jogalapja. Amennyiben a képmás tulajdonosa és az érintett személyek eltérnek, a képmás tulajdonosának felelőssége a képeken szereplő érintettek hozzájárulásának beszerzése. A Vállalkozást e tekintetben felelősség nem terheli.

Az adatok forrása: az elkészült digitális képmások.

A kezelt személyes adatok köre: az érintett és/vagy gyermekének képmása és neve.

AZ érintett személyes adatait nem adjuk át harmadik személyeknek, más adatkezelési célból az adatokat nem használjuk fel.

Az általunk felhasznált fényképeket az érintettek hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az adatok/képmás törlésére irányuló kérelem beérkezéséig kezeljük.

 

  1. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségünk teljesítése érdekében kezeljük a vevőként velünk üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok: név, cím, adószám. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok az Ön részére kiállított számlán találhatók, mely adatokat a vállalkozásunk részére adózási és könyvviteli szolgáltatást végző vállalkozás számára adjuk át adatfeldolgozás céljából. Vállalkozásunk és az adatfeldolgozó között adatfeldolgozói szerződéssel biztosítjuk az adatok kezelésének jogszabályi előírásoknak megfelelő módon történő kezelését. Az Ön adatait kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

Az adatainak biztonságát az általunk használt számítógépek jelszavas védelmével, valamint az adattárolást végző tárhelyszolgáltató által garantált technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk.

Az űrlapon elhelyezett szöveges biztonsági kód (ún. captcha) beírásával védjük oldalainkat és adatbázisainkat a robotok által történő feltörés és spamküldés ellen. A captcha révén személyek beazonosítása nem végezhető el.

 

EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

 

Valamennyi webhelyhez hasonlóan – a mi Weboldalunk is Cookie-k (Sütik), kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhely megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében.

Mint Adatkezelő, vállalkozásunk a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választjuk meg és minden esetben oly módon üzemeltetjük a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Weboldal böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

Ezeket általában a böngészés végéig őrizzük, kivéve azt a sütit, amelyet azért helyezünk el, hogy megjegyezze az Ön által jóváhagyott süti-kezelést.

A Google Analytics rendszer, harmadik fél által elhelyezett sütinek számít, a Weboldal látogatottsági adatait méri, azonban mint harmadik fél által elhelyezett adatok vonatkozásában nem történik személyes adatkezelés. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. A sütik tárolási ideje ez esetben az oldal böngészéséig tart.

Google Adwords

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték a Weboldalt, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A Weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, ez esetben, számukra nem fog megjelenni a Weboldal egyéb webhelyek böngészése során.

Weboldalunk közösségi média felületeken is rendelkezik üzleti oldallal (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube). Amennyiben oldalunkat „kedveli”, vagy „követi”, tudomásul veszi, hogy az Ön által a nyilvánosság számára elérhető adatait mi is megismerjük. Ugyanakkor a közösségi oldalak adatkezelésére saját adatkezelési szabályzatuk vonatkozik.

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

 

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését.

Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a Weboldal egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete előírásainak megfelelően biztosítjuk Önnek az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítését. Érintetti jogait a 4831 Tiszaszalka, Jókai Mór u. 17. postacímre, vagy az info@janicsattila.hu e-mail címre küldött kérelmében gyakorolhatja.

Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítjuk, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése folyó évben ingyenes, egyéb esetekben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy költséget számoljunk fel.

A jogellenes adatkezelés, vagy helyesbítés iránti kérelem teljesítése ingyenes. A beérkezett megkereséseket 30 napon belül érdemben megválaszoljuk, és a választ az Ön által megadott elérhetőségre írásban megküldjük.  

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Előfordulhat, hogy a jogai gyakorlása, saját személyiségi jogai védelmében, és vállalkozásunk jogos érdekéből, megalapozott kétség esetén további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges további információkat kérünk. Ez az intézkedés az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

Ha – helyesbítési kérelemben – értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mi pontosan és naprakészen vezetjük azokat.

Kérheti tőlünk továbbá személyes adatai törlését. Az adatokat a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül töröljük, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás), vagy a szerződéses kötelezettség alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Kérheti továbbá adatai kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

Tiltakozhat továbbá az adatai kezelése ellen, és joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Weboldalon külön linken kerül megjelenítésre.

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

 

ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelésre használt eszközök, számítógépek felhasználó névvel és jelszóval védettek, valamint azok fizikai védelmét egyéb biztonságtechnikai felszereléssel is biztosítjuk.

Az adatfeldolgozó által tárolt adatok biztonságos üzemeltetésű, tűzfallal védett szerveren és megfelelő vírusvédelemmel ellátott szoftverekkel kerülnek tárolásra.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

 

PANASZKEZELÉS

 

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata, panasza van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Weboldalon feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük az info@janicsattila.hu e-mail címre megküldeni. Levelére 30 napon belül válaszolunk.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk a Weboldalon mindenki számára elérhető.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

 

Kelt, Nyíregyháza, 2018. május hó 25. nap

 

                                                                                              Janics Attila fotóriporter

 


 

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
  • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
  • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

 

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.
Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.
Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).
Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.
https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html